Những chính sách được cho là tác động đến đến Thị Trường BĐS 2023

Những nghị quyết, nghị định liên quan tới bất động sản như: khung giá đất, đánh thuế bất động sản, hồ sơ chào bán, pháp lý dự án… được ban hành trong năm 2022. Và sẽ được thực thi vào năm tới, những chính sách này được cho là sẽ tác động mạnh lên thị trường bất động sản 2023.

Dưới đây là 3 chính sách này được cho là sẽ có nhiều tác động hơn với thị trường bất động sản. Nhadatkygoi.com tổng hợp những điểm mới của các nghị quyết, nghị định, và đánh giá tác động của các chính sách này.

1. Nghị Định 44/2022/NĐ-CP

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Nghị định này ban hành vào ngày 24/6/2022 và có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 với những điểm mới đáng chú ý:

 • Quy định rõ việc sử dụng thông tin dữ liệu thị trường nhà ở
 • Yêu cầu chủ đầu tư phải cung cấp thông tin về dự án và lượt giao dịch bất động sản cho Sở Xây dựng
 • Yêu cầu công khai giấy tờ pháp lý dự án bất động sản
 • Yêu cầu công khai thông tin về thị trường nhà ở
Việc công khai các thông tin về thị trường nhà ở sẽ giúp thị trường lành mạnh và phát triển bền vững hơn.

Các chuyên gia nhận định rằng, Nghị định khi có hiệu lực sẽ tác động tích cực về kinh tế. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn. Trong các hoạt động về quản lý, sử dụng, giao dịch nhà ở và hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường bất động sản. Đồng thời, khắc phục được các vướng mắc, bất cập và hoàn thiện hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngoài ra, khi hệ thống thông tin được hoàn chỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sẽ có kênh cơ sở dữ liệu chính thống. Về nhà ở và thị trường bất động sản để nghiên cứu, đánh giá thị trường. Lập kế hoạch và thực hiện góp phần tăng hiệu quả sản xuất, đầu tư, kinh doanh của mình. Đồng thời, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng có đủ cơ sở dữ liệu để dự báo tình hình. Hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch để quản lý, điều hành có hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, giúp người mua nhà có cơ sở thông tin, dữ liệu về dự án, tránh các trường hợp mua sản phẩm dự án chưa đủ điều kiện mở bán. Đây cũng sẽ là những cơ sở tạo niềm tin cho người mua nhà, giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững hơn.

2. Nghị Quyết 18-NQ/TW Về Đất Đai

Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” được Ban Chấp hành Trung ương ban hành vào Ngày 16/6/2022. Nghị quyết này có những điểm mới về chính sách đất đai đáng lưu ý, bao gồm:

 • Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và các luật khác có liên quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 • Bỏ khung giá đất, có phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường
 • Người sở hữu nhiều nhà, đất sẽ đánh thuế cao hơn
 • Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất
 • Cơ sở tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất theo quy định
 • Người dân bị thu hồi đất sẽ có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư
 • Mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp
 • Quy định chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển.
Chính sách mới về đất đai sẽ đảm bảo hài hòa hơn quyền lợi giữa người dân, nhà đầu tư và Nhà nước. Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị quyết định hướng nâng cao vai trò của thị trường trong quản lý và sử dụng đất. nâng cao vai trò đại diện chủ sở hữu và năng lực quản lý của Nhà nước về đất đai. Kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai. Đảm bảo hài hoà trong lợi ích giữa người dân, nhà đầu tư và Nhà nước. Trong đó người dân là trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nghị quyết cũng định hướng mở rộng quyền tiếp cận đất đai đối với người dân và doanh nghiệp.Những định hướng trên sẽ giúp cho thị trường quyền sử dụng đất trở nên linh hoạt hơn. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tập trung đất đai và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó tăng hiệu quả sử dụng đất. khắc phục tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp và tâm lý “sợ mất đất” của người nông dân.

Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai. Tăng tính công khai, minh bạch và hạn chế tình trạng lạm dụng, tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất.

3. Nghị Định 65/2022/ND-CP

Nghị định 65/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 16/9/2022. Nhằm sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ (Nghị định 65). Những điểm mới của Nghị định 65 chủ yếu liên quan đến các đối tượng tham gia vào thị trường, cụ thể:

 • Nâng cao tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp
 • Tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư
 • Yêu cầu chặt hơn về hồ sơ chào bán và phương thức phát hành
 • Xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trong trường hợp cụ thể
Nghị định 65/2022/NĐ-CP về thị trường trái phiếu góp phần giúp các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, uy tín dễ dàng hơn trong việc huy động vốn. Ảnh minh họa

Nghị định 65 cũng làm chặt chẽ hơn với các quy định như: nhà đầu tư sẽ không được tham gia vào các hợp đồng cùng đầu tư trái phiếu. Do các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác rao bán. Nghị định mới cũng quy định rõ về việc thiết lập một trường thứ cấp. Để giao dịch các trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Theo đó, đặt ra lộ trình để đưa các trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào giao dịch trên thị trường này…

Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP thì doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định. 

Các doanh nghiệp có tính tuân thủ cao, công bố thông tin minh bạch, đầy đủ và đặc biệt là các doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt, tình hình sản xuất kinh doanh tốt, có phương án phát hành trái phiếu khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

Với các chính sách mới về đất đai, minh bạch thị trường, thuế, thị trường trái phiếu… trong các nghị định, nghị quyết nói trên. Thị trường bất động sản 2023 kỳ vọng sẽ có nhiều điểm sáng từ việc cải thiện tâm lý người mua. Nhà đầu tư, tăng niềm tin của người dân vào thị trường, chính sách quản lý. Từ đó thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn

xem thêm: Bỏ khung giá đất có tác động gì đến thị trường bất động sản?