Mẫu hợp đồng ký gửi nhà đất mới nhất đầy đủ pháp lý

Mẫu hợp đồng ký gửi nhà đất mới nhất được Nhà Đất Ký Gởi cập nhật. Giúp cho việc giao dịch giữa tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền sở hữu bất động sản. Với công ty, tổ chức, cá nhân thực hiện việc phân phối bán hoặc cho thuê. Tạo cho việc bán, cho thuê nhanh chóng thực hiện. Có được giá bán, thuê cao, đúng mong muốn. Và bên được ký gửi nhận công được gọi là hoa hồng môi giới , sau khi hoàn thành giao dịch bán hoặc cho thuê.

Quy trình tiến hành ký gửi nhà đất

Ký gửi nhà đất là một hình thức chủ sở hữu là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức muốn cho thuê hoặc bán bất động sản. Bao gồm đất đai, nhà ở thông qua bên trung gian bằng cách giao trách nhiệm ký gửi và bán cho họ. Sau khi hoàn thành giao dịch cho chủ sở hữu, bên cho thuê hoặc bên bán sẽ gửi lại thù lao hoặc hoa hồng cho trung tâm môi giới nhà đất.

Để việc mua bán nhà đất được diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và thuận lợi hơn. Mỗi đơn vị kinh doanh ký gửi bất động sản, sẽ có những điều kiện, quy định cũng như thủ tục nhận ký gửi nhà đất khác nhau. Người có nhu cầu ký gửi nhà đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ và thông tin.

Và làm các bước sau đây:

 • Người có bất động sản gửi đơn đề nghị ký gửi bất động sản đến đơn vị môi giới thông qua email, địa chỉ văn phòng trực tiếp.
 • Chủ bất động sản chuẩn bị các giấy tờ liên quan như sổ đỏ, sổ hồng, CMND, hộ khẩu,…
 • Người ký gửi cung cấp các thông tin như vị trí, đặc điểm, diện tích, số tầng, giá tiền mong muốn… về bất động sản.
 • Bên nhận ký gửi liên hệ trao đổi thông tin với người ký gửi về cam kết thời gian, chi phí hoa hồng,…
 • Sau khi trao đổi đi đến thống nhất thì hai bên sẽ tiến hành làm hợp đồng ký gửi nhà đất.
Các bên có thể thỏa thuận soạn mẫu hợp đồng ký gửi nhà đất
Các bên có thể thỏa thuận soạn mẫu hợp đồng ký gửi nhà đất ảnh minh họa

Các bên có thể thỏa thuận soạn hợp đồng ký gửi nhà đất, theo những yêu cầu của mỗi bên. Nội dung hợp đồng ký gửi bất động sản sẽ được thiết lập với những ràng buộc cụ thể. Với các điểm chính về thời gian, giá bán và phí môi giới nhà đất khi giao dịch thành công. Quyền và nghĩa vụ khi thực hiện theo hợp đồng và có phương thức giải quyết tranh chấp. Không trái quy định pháp luật hiện hành.

Mẫu hợp đồng ký gửi nhà đất chuẩn có đầy đủ tính pháp lý

Dưới đây là mẫu hợp đồng ký gửi nhà đất mới nhất, hiện đang được sử dụng và có giá trị pháp lý. Mời bạn cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI NHÀ ĐẤT

(Số……/2018/HĐKG – V/v ký gửi nhà – đất)

Hôm nay, ngày……tháng……năm……  tại………….………..…

Hai bên chúng tôi gồm:

I. Bên nhận ký gửi (sau đây gọi tắt là bên A)

Công ty/Đơn vị………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………… .Số điện thoại: …………………………

Đại diện công ty: ………………………………………………. Chức vụ: …………………………

II. Bên ký gửi (sau đây gọi tắt là bên B)

Ông/bà: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Sinh năm:…………………………………………………………………………

CMND/CCCD:……………………………………………………………………

Cấp ngày: ………/…………/………… Tại:………………

Căn cứ vào điều kiện và nhu cầu thực tế, 02 bên thỏa thuận thực hiện giao dịch ký gửi nhà đất theo các Điều khoản sau đây:

Điều 1: Thông tin sản phẩm trong hợp đồng ký gửi nhà đất

1.1. Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán bất động sản do Bên B là chủ sở hữu. 1.2 Đặc điểm của BĐS và giấy tờ pháp lý về BĐS là đối tượng của dịch vụ này được mô tả như sau:

– Loại bất động sản: ……………………………………………………………………………………..

– Vị trí: ………………………………………………………………………………………………………

– Tổng diện tích khuôn viên đất ………………………………………….……………………………………

– Tổng diện tích đất xây dựng:…………………………………………………………………………………

– Tổng diện tích sử dụng: ………………………………………………………………………………………

– Cấu trúc/Tiện nghi: ..…………………………………………………………………………………………

– Yếu tố khác: ..…………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Tổng giá trị ký gửi trong hợp đồng ký gửi nhà đất

Bên B đồng ý giá trị sau cùng của bất động sản trên là:………………..……………………………………………………………

(Bằng chữ: ……………..………………………………………………………………………………… …………………………………)

Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

 • Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền phí môi giới là ……….% trên tổng giá bán ký gửi với số tiền cụ thể là:……….…………………

(Bằng chữ: ………………………………………………..………………………………………………………………….. đồng)

Lưu ý:

 • Số tiền dịch vụ trên không nằm trong các chi phí liên quan phát sinh khác ngoài dịch vụ môi giới tư vấn mua/bán tài sản mà bên A thực hiện.
 • Số tiền chênh lệch so với giá trị sau cùng của bất động sản nêu ở trên, bên A được hưởng 100%.
 • Phí môi giới và số tiền chênh lệch được Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt trong vòng 24h kể từ thời điểm bên B nhận đủ tiền từ khách hàng của bên A.

Trong trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà chịu mất cọc thì bên B thanh toán cho bên A phí môi giới trong vòng 24h kể từ thời điểm được xác định là khách hàng chấp nhận mất cọc.

Điều 4: Thời gian thực hiện dịch vụ hợp đồng ký gửi nhà đất

 • Từ ngày …. tháng …. năm …..    đến ngày …. tháng …. năm  …..
 • Hết thời hạn này hai bên có thể thỏa thuận thêm và được ký kết bằng một phụ lục hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 1. a) Quyền:

– Yêu cầu Bên B cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản.

– Bên A được nhận cọc, chuyển nhượng bất động sản nêu trên.

– Hưởng hoa hồng, thù lao môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng ký gửi đã ký với Bên B.

– Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết.

– Được nhận đúng, đủ, và kịp thời chi phí môi giới như đã cam kết ở Điều 4.

– Thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc môi giới mua – bán bất động sản trong phạm vi hợp đồng ký gửi bất động sản nêu trên với Bên B nhưng phải chịu trách nhiệm trước Bên B về kết quả môi giới.

 1. b) Nghĩa vụ:

– Thực hiện công việc trong hợp đồng này theo đúng thỏa thuận cũng như quy định của pháp luật;

– Thường xuyên báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên B để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;

– Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Quyền:

– Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho bên A ngoài các khoản phí đã nêu ở Điều 3 của hợp đồng này.

– Nhận đúng, đủ và kịp thời số tiền đã thỏa thuận ở Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.

– Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;

– Được nhận thông tin kịp thời về tình trạng giao dịch với khách hàng của bên A

b) Nghĩa vụ:

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên A những giấy tờ liên quan.

– Hợp tác với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

– Trường hợp bên B không còn nhu cầu ký gửi cho bên A hoặc thay đổi giá bản, phải thông báo cho bên A bằng tin nhắn văn bản hoặc email.

– Ký hợp đồng mua/bán bất động sản nêu trên với khách hàng do bên A giới thiệu.

– Chịu tất cả các chi phí đã thỏa thuận ở Điều 3 của hợp đồng này

– Thanh toán phí môi giới cho bên A theo Điều 3 của hợp đồng.

Điều 6: Vi phạm hợp đồng ký gửi nhà đất

6.1  Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho bên A theo thỏa thuận tại Điều 3 và điều 5 của Hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất 2,5%/tháng.

6.2  Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với 1% giá trị ký gửi. 6.3  Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong Hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với 1% giá trị ký gửi của Hợp đồng này.

Điều 7: Điều khoản chung

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án tại Đà Nẵng.  

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.            

         BÊN A                                                                                    BÊN B   

(bên nhận ký gửi)                                                                         (bên ký gửi)

Lưu ý trong mẫu hợp đồng ký gửi nhà đất

Trước khi tiến hành ký kết hợp đồng ký gửi nhà đất. Ký gởi và được ký gởi cần kiểm tra toàn bộ thông tin trong hợp đồng và tính hợp pháp của các giấy tờ kèm theo. Nếu chấp thuận thỏa thuận các điều khoản, hai bên ký và ghi rõ họ tên, mỗi bên giữ 01 bản hợp đồng này.

Trên đây là mẫu hợp đồng ký gửi nhà đất các bạn có thể tham khảo cách viết, cách soạn thảo và trình bày mẫu hợp đồng này.

Xem thêm: Mẹo giúp bán nhà nhanh chóng