ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH Đồng Nai

 Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, trên cở sở hợp nhất 2 tỉnh cũ là Biên Hòa và Long Khánh, Việt Nam. Là tỉnh thuộc Miền Đông Nam, có diện tích 5.903,4 km2. Chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. Đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai có 182 đơn vị. Bao gồm 2 Thành Phố, 9 Huyện, 136 Xã, 6 Thị trấn, 29 Phường.

Nhà đất Đồng Nai

Bất động sản Biên Hòa

Bán đất huyện Xuân Lộc

Bản đồ đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp Quận/Huyện: Thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh, Huyện Tân Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Huyện Định Quán, Huyện Trảng Bom, Huyện Thống Nhất, Huyện Cẩm Mỹ, Huyện Long Thành, Huyện Xuân Lộc, Huyện Nhơn Trạch.

Đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai
ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH Đồng Nai

Số liệu thống kê:

Thành phố Biên Hòa có 30 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 23 Phường.

Thành phố Long Khánh có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 6 Phường.

Huyện Cẩm Mỹ có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã.

Huyện Định Quán có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn.

Huyện Long Thành có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn.

Huyện Nhơn Trạch có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã.

Huyện Tân Phú có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn.

Huyện Thống Nhất có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã.

Huyện Trảng Bom có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn.

Huyện Vĩnh Cửu có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn.

Huyện Xuân Lộc có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn.

Danh sách đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai

STTQuận/ Huyện/ Thành phốThị trấnPhường
1 Thành phố Biên Hòa

Xã Long Hưng
Phường An Bình
Phường An Hòa
Phường Bình Đa
Phường Bửu Hòa
Phường Bửu Long
Phường Hiệp Hòa
Phường Hóa An
Phường Hố Nai
Phường Hòa Bình
Phường Long Bình
Phường Long Bình Tân
Phường Phước Tân
Phường Quang Vinh
Phường Quyết Thắng
Phường Tam Hiệp
Phường Tam Hòa
Phường Tam Phước
Phường Tân Biên
Phường Tân Hiệp
Phường Tân Hòa
Phường Tân Hạnh
Phường Tân Mai
Phường Tân Phong
Phường Tân Tiến
Phường Tân Vạn
Phường Thanh Bình
Phường Thống Nhất
Phường Trảng Dài
Phường Trung Dũng

2Thành phố Long Khánh Xã Hàng Gòn
Xã Bình Lộc
Xã Bảo Quang
Xã Bàu Trâm
Phường Bảo Vinh
Phường Bàu Sen
Phường Suối Tre
Phường Xuân Trung
Phường Xuân Thanh
Phường Xuân Bình
Phường Xuân An
Phường Xuân Lập
Phường Xuân Hoà
Phường Phú Bình
Phường Xuân Tân
3Huyện Cẩm MỹXã Sông Nhạn
Xã Xuân Quế
Xã Nhân Nghĩa
Xã Xuân Đường
Xã Long Giao
Xã Xuân Mỹ
Xã Thừa Đức
Xã Bảo Bình
Xã Xuân Bảo
Xã Xuân Tây
Xã Xuân Đông
Xã Sông Ray
Xã Lâm San
4Huyện Định QuánXã Thanh Sơn
Xã Phú Tân
Xã Phú Vinh
Xã Phú Lợi
Xã Phú Hòa
Xã Ngọc Định
Xã La Ngà
Xã Gia Canh
Xã Phú Ngọc
Xã Phú Cường
Xã Túc Trưng
Xã Phú Túc
Xã Suối Nho
Thị trấn Định Quán
5Huyện Long ThànhXã An Phước
Xã Bình An
Xã Long Đức
Xã Lộc An
Xã Bình Sơn
Xã Tam An
Xã Cẩm Đường
Xã Long An
Xã Suối Trầu
Xã Bàu Cạn
Xã Long Phước
Xã Phước Bình
Xã Tân Hiệp
Xã Phước Thái
Thị trấn Long Thành
6Huyện Nhơn TrạchXã Phước Thiền
Xã Long Tân
Xã Đại Phước
Xã Hiệp Phước
Xã Phú Hữu
Xã Phú Hội
Xã Phú Thạnh
Xã Phú Đông
Xã Long Thọ
Xã Vĩnh Thanh
Xã Phước Khánh
Xã Phước An
7Huyện Tân PhúXã Dak Lua
Xã Nam Cát Tiên
Xã Phú An
Xã Núi Tượng
Xã Tà Lài
Xã Phú Lập
Xã Phú Sơn
Xã Phú Thịnh
Xã Thanh Sơn
Xã Phú Trung
Xã Phú Xuân
Xã Phú Lộc
Xã Phú Lâm
Xã Phú Bình
Xã Phú Thanh
Xã Trà Cổ
Xã Phú Điền
Thị trấn Tân Phú
8Huyện Thống NhấtXã Gia Tân 1
Xã Gia Tân 2
Xã Gia Tân 3
Xã Gia Kiệm
Xã Quang Trung
Xã Bàu Hàm 2
Xã Hưng Lộc
Xã Lộ 25
Xã Xuân Thiện
Xã Xuân Thạnh
9Huyện Trảng BomXã Thanh Bình
Xã Cây Gáo
Xã Bàu Hàm
Xã Sông Thao
Xã Sông Trầu
Xã Đông Hoà
Xã Bắc Sơn
Xã Hố Nai 3
Xã Tây Hoà
Xã Bình Minh
Xã Trung Hoà
Xã Đồi 61
Xã Hưng Thịnh
Xã Quảng Tiến
Xã Giang Điền
Xã An Viễn
Thị trấn Trảng Bom
10Huyện Vĩnh CửuXã Phú Lý
Xã Trị An
Xã Tân An
Xã Vĩnh Tân
Xã Bình Lợi
Xã Thạnh Phú
Xã Thiện Tân
Xã Tân Bình
Xã Bình Hòa
Xã Mã Đà
Xã Hiếu Liêm
Thị trấn Vĩnh An
11Huyện Xuân LộcXã Xuân Bắc
Xã Suối Cao
Xã Xuân Thành
Xã Xuân Thọ
Xã Xuân Trường
Xã Xuân Hòa
Xã Xuân Hưng
Xã Xuân Tâm
Xã Suối Cát
Xã Xuân Hiệp
Xã Xuân Phú
Xã Xuân Định
Xã Bảo Hoà
Xã Lang Minh
Thị trấn Gia Ray
Danh sách đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai

(Theo số liệu thống kê 2022)

. Tiềm năng bất động sản Đồng Nai