ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngày 01/01/1997, tỉnh Bình Phước được tái lập và đi vào hoạt động ổn định. Đơn vị hành chính tỉnh Bình Phước gồm 11 cấp huyện là: Thành phố Đồng Xoài, 3 thị xã (Phước Long, Bình Long, Chơn Thành), 7 huyện (Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Phú Riềng), với 111 xã, 15 phường, 6 thị trấn.

Tiềm năng bất động sản Bình Phước

Mua bán nhà đất Bình Phước

VỊ trí tỉnh Bình Phước
Tỉnh Bình Phước
Bản đồ đơn vị hành chính tỉnh Bình Phước
Bản đồ hành chính tỉnh Bình Phước (nguồn nhaphodongnai)

Danh sách đơn vị hành chính tỉnh Bình Phước

STTQuận/ Huyện/ Thành phốThị trấnPhường
1Thành Phố Đồng XoàiTân Thành
Tiến Hưng
Tân Đồng
Tân Xuân
Tân Bình
Tân Thiện
Tân Phú
Tiến Thành
2Thị xã Phước LongPhước Tín
Long Giang
Thác Mơ
Long Thủy
Long Phước
Phước Bình
Sơn Giang
3Thị xã Bình LongThanh Phú
Thanh Lương
Phú Thịnh
Hưng Chiến
Phú Đức
An Lộc
4Thị xã Chơn ThànhMinh Lập
Quang Minh
Nha Bích
Minh Thắng
Hưng Long
Minh Hưng 
Minh Long 
Minh Thành 
Thành Tâm
5Huyện Đồng PhúTân Phước
Thuận Lợi
Tân Lợi
Tân Lập
Đồng Tâm
Thuận Phú
Tân Hưng
Đồng Tiến
Tân Tiến
Tân Hòa
Tân Phú
6Huyện Hớn QuảnAn Phú 
Thanh Bình 
Đồng Nơ
Tân Quan 
Phước An
Thanh An
Tân Hưng
Tân Lợi 
Minh Tâm
Tân Hiệp
An Khương
Minh Đức
Tân Khai
7Huyện Lộc NinhLộc Thuận
Lộc Khánh
Lộc Hưng
Lộc Phú
Lộc Điền
Lộc Thịnh
Lộc Tấn
Lộc Hòa
Lộc Thạnh
Lộc Hiệp
Lộc Thái
Lộc An
Lộc Thiện
Lộc Thành
Lộc Quang
Lộc Ninh
8Huyện Bù ĐăngĐoàn Kết
Đồng Nai
Đức Liễu
Thọ Sơn
Phước Sơn
Bình Minh
Đường 10
Đắk Nhau
Phú Sơn
Bom Bo
Thống Nhất
Minh Hưng
Nghĩa Trung
Đăng Hà
Nghĩa Bình
Đức Phong
9Huyện Bù ĐốpTân Tiến
Phước Thiện
Thanh Hòa
Tân Thành
Thiện Hưng
Hưng Phước
Thanh Bình
10Huyện Bù Gia MậpBù Gia Mập
Bình Thắng
Đa Kia
Đắk Ơ
Phước Minh
Đức Hạnh
Phú Văn
Phú Nghĩa
11Huyện Phú RiềngPhú Riềng
Bình Tân
Bình Sơn
Phước Tân
Long Tân
Long Bình
Phú Trung
Bù Nho
Long Hưng
Long Hà
Danh sách đơn vị hành chính tỉnh Bình Phước

(*) Tham khảo nguồn cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước